เทพเจ้าของการค้าขาย

    เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย财神爷 (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) เป็นเทพเจ้าของจีน  ตามความเชื่อของคนจีนว่าเมื่อบูชาแล้วจะมีเงินทองมากมาย และชีวิตจะประสบแต่โชคลาภ  ซึ่งสำหรับชาวจีนทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกแล้วถือเป็นเทพเจ้าที่มีความสำคัญมากที่สุดสำหรับคนค้าขายจะเห็นได้ว่าคนจีนจะนิยมการไหว้เจ้าในวันตรุษจีน และ ไฉ่ซิงเอี้ย เป็นเทพเจ้าที่ได้รับการกราบไหว้เป็นองค์แรก  และสำหรับคนจีนนิยมไหว้ ไฉ่ซิงเอี้ย  ในคืนก่อนวันตรุษจีน (ซาจั๊บ)เพื่อเฉลิมฉลองวันแรกของปีใหม่(ชิวอิก)  ในวันรุ่งขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลตรุษจีน ดังนั้นคนจีนจึงนิยมกราบไหว้ ไฉ่ซิงเอี๊ย ในคืนก่อนวันตรุษจีน (ซาจั๊บ) สำหรับในเทศกาลวันตรุษจีน จนเป็นที่มาของประเพณี “ไหว้เจ้าสิ้นปี” สืบทอดกันมากระทั่งทุกวันนี้
    ไฉ่ซิงเอี๊ยเป็นภาษาจีนแต้จิ๋ว  โดยที่คำว่า “ไฉ่” เป็นภาษาจีนแต้จิ๋ว  แปลว่า ความร่ำรวย  ความเพียบพร้อมด้วยทรัพย์สินศฤงคาร  ส่วนคำว่า “ซิง” แปลว่า เจ้า  เราจะได้ยินคนจีนแต้จิ๋วพูดว่าไป่ซิงหรือไหว้เจ้านั่นละ  และ “เอี๊ย”   เป็นคำที่มีความหมายในทางที่น่าเลื่อมใสน่ากราบไหว้  ศรัทธา  ผู้วิเศษ หรือเวลาเราเรียกเจ้าที่ว่าตี่จู่เอี๊ย  หรือคนจีนแต้จิ๋วนิยมเรียกเจ้าว่าเหล่าเอี๊ย  นับเป็นเทพเจ้าที่ได้รับการกราบไหว้มากที่สุดองค์หนึ่ง และยังเป็นเทพที่คนจีนทุกคนจะต้องกราบไหว้เพื่อขอพรเพื่อความโชคลาภ เทพเจ้าแห่งโชคลาภและความมั่งคั่งร่ำรวยพระองค์นี้มีอยู่ 2 องค์ ได้แก่ ไฉ่ซิงเอี๊ยะบุ๋นและไฉ่ซิงเอี๊ยะบู๊ 
    สำหรับการกราบไหว้บูชานั้นพ่อค้าผู้ที่มีกิจการแบบครอบครัวหรือกิจการขนาดย่อม  มีกิจกรรมการดำเนินธุรกิจแบบเรียบง่ายไม่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างหรือผู้คนจำนวนมาก  มีสินทรัพย์หรือสินค้าที่ต้องดูแลรักษาน้อย  จะต้องบูชาไฉ่ซิงเอี๊ยะบุ๋น  แต่ถ้าเป็นพ่อค้าที่มีกิจการขนาดใหญ่  มีการควบคุมสินทรัพย์หรือสินค้าเป็นจำนวนมากหรือกิจการที่จะต้องอาศัยการคุ้มครองความปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายเป็นเรื่องสำคัญ จะต้องบูชาไฉ่ซิงเอี๊ยะบู๊


Visitors: 59,861